Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców : Barbara Frela

Zastępca: Izabela Krystoforska

Skarbnik: Justyna Taflińska

 

 

 

Programowanie