Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców : Barbara Frela

Zastępca: Izabela Krystoforska

Skarbnik: Bożena Więczkowska

 

 

 

Programowanie