Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Plan uroczystości i apeli w roku szkolnym 2017/2018

PLAN UROCZYSTOŚCI I APELI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  

L.p

Nazwa apelu, uroczystości i konkursu

Termin realizacji

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

4 wrzesień  2017

Dyrektor szkoły, wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

2.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Wrzesień 2017

S. Blumkowska,

 D. Borzymowska

3.

Dzień Edukacji Narodowej

 13 Październik 2017

M. Michalska,

 D. Borzymowska

4.

 

Pasowanie klasy I na ucznia

Październik 2017

 

J. Rygielska,

E. Reowicz, I. Topolewska

5.

Rocznica Nadania Szkole Imienia Papieża Jana Pawła II (msza  święta, konkurs literacki, plastyczny, na prezentację multimedialną)

19 Październik 2017

A. Miller- Ważny, ks. T. Grzywiński, D. Borzymowska, K. Józwowska, S. Blumkowska

 

6.

Światowy Dzień Życzliwości,

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Listopad 2017

 

Opiekun SU- A. Miller-Ważny, Rzecznik Praw Ucznia -

M. Kowalczyk,

S. Blumkowska

7.

Święto Niepodległości

Listopad 2017

M. Michalska, M. Kowalczyk

8.

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

Grudzień 2017

  1. Miller- Ważny,

S. Blumkowska

9.

Boże Narodzenie- jasełka i wigilia szkolna

21 Grudzień 2017

Ks. T. Grzywiński,

I. Topolewska

 K. Józwowska, K. Rachowicz

10.

Dzień Seniora

25 Styczeń 2018

S. Blumkowska, E. Reowicz,

 J. Rygielska, I.Topolewska,

K. Józwowska

11.

Zabawa karnawałowa

26 Styczeń 2018

Wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy, Rada Rodziców

12.

Tydzień Bezpiecznego Internetu

Luty 2018

S. Blumkowska, D.Borzymowska

13.

Pasowanie klasy I na czytelnika biblioteki szkolnej ( kampania czytelnicza z rodzicami)

Marzec 2018

E. Reowicz,

M. Kowalczyk

14.

Apel „ Żołnierze wyklęci”

Marzec 2018

M. Kowalczyk, A. Miller - Ważny

15.

Pierwszy dzień wiosny „Zdrowo i wesoło”

Marzec 2016

Wychowawcy klas,

K. Józwowska, M. Michalska

 

16.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „ Szkoła bez Przemocy”

Marzec 2016

S. Blumkowska, E. Reowicz,

 J. Rygielska, M. Michalska,

 K. Józwowska,

A. Miller-Ważny

17.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej

,,Bystra główka -

 dla klas I-III

Maj 2018

I. Topolewska, A. Miller-Ważny, S. Blumkowska, M. Michalska, D. Borzymowska

 

 

18.

Powiatowa Olimpiada Czytelniczo-Literacka

Kwiecień 2018

M. Kowalczyk, A. Miller-Ważny, K. Józwowska,

M. Michalska, E Reowicz

19.

Rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II

Kwiecień 2016

M .Michalska, E. Reowicz

20.

Dzień Ziemi (Konkurs plastyczny)

Kwiecień 2018

K. Józwowska, E. Reowicz,

M. Michalska

17.

Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej

,,Bystra główka -

 dla klas I-III

Maj 2018

I. Topolewska, A. Miller-Ważny, S. Blumkowska, M. Michalska, D. Borzymowska

 

 

21.

Konstytucja 3 maja

Maj 2016

I.Topolewska,

K. Rachowicz

22.

Dzień Rodziny - Festyn

Maj/Czerwiec 2018

Wszyscy nauczyciele

23.

Całoroczny konkurs szkolny „Kulturalny uczeń”

Październik

2017/ maj 2018

Wychowawcy klas

24.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Czerwiec 2018

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski

 

Programowanie