Mapa strony

Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Komunikaty
Filmy
Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i Wolontariuszki 2019
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Rada Rodziców
Konsultacje i zebrania
Patron szkoły
Ceremoniał nadania imienia szkole
Kalendarium życia Jana Pawła II
Samorząd Uczniowski
Zestaw programów nauczania na rok szkolny 2019/2020.
Misja i wizja szkoły
Materiały do powtórek
Dokumenty i plany szkoły
Rzecznik Praw Ucznia
Biblioteka
Przyjaciele szkoły.
Sponsorzy
Sponsorzy
Plan uroczystości i apeli w roku szkolnym 2018/2019
BRD - karta rowerowa
Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.
Certyfikaty.
Kącik matematyczny
Ewaluacja.
Raport z ewaluacji zewnętrznej.
Propozycje i opinie Rodziców.
Programowanie w szkole podstawowej.
Pilotażowe wdrożenie programowania w szkole podstawowej.
Zajęcia informatyczne
Zajęcia komputerowe klasa IV
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole - 2017
Tabliczka Mnożenia - List do Rodziców.
Licencja Organizatora Lokalnej Akcji ,,VII Światowy Dzień Tabliczki Mnozenia".
Wolontariat
Regulamin szkolnego koła wolontariatu.
Program szkolnego koła wolantariatu.
Wolontariusze klasa 3 - druk.
Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Szkoła bez Przemocy - ,,Bezpieczni w sieci".
Doradztwo zawodowe
Arkusze egzaminacyjne - klasa 8.
Regulamin Gminnego Turnieju BRD 2018/2019.
Ochrona danych osobowych.
Materiały edukacyjne.
Język polski
klasa V
Sprawdzian klasa V
Analiza zdania pojedyńczego.
klasa IV
Krzyżówka
Części mowy
Utrwalenie legendy.
Wytyczne do pracy dla klasy IV.
Świat baśni.
Przysłówek.
klasa V
klasa VI
Części mowy.
Części zdania
Części zdania - plansza
Wytyczne
klasa VII
Pisownia ,,nie" z ....
Podsumowanie wiadomości
Kompozycja tekstu - ćwiczenia
Fragment opowiadania
,,Dziady"
Wytyczne
klasa VIII
Wytyczne do pracy dla klasy VIII.
Arkusz z języka polskiego kwiecień 2019
Wypracowanie
Matematyka
klasa IV
Odejmowanie sposobem pisemnym - ćwiczenia
Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe
Odejmowanie sposobem pisemnym - karta pracy
Mnożenie pisemne przez liczby jednocyfrowe - karta pracy
klasa VIII
Rozwiązywanie równań - epodręczniki - zadania - przykłady
Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych
Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias.
Zadania do samodzielnego wykonania.
Zadania z równaniami.
Karta pracy - wyrażenia algebraiczne
Rozwiązywanie równań za pomocą wag - ćwiczenia
Rozwiązywanie równań [podsumowanie wiadomości ćwiczenia
Potęgi - powtórzenie wiadomości
Potęgi o wykładniku naturalnym
Iloczyn i iloraz potęg - powtórzenie wiadomości
Działania na potęgach o wykładniku naturalnym - zadania z rozwiązaniami
Potęgowanie potęgi
Działania na potęgach - zadania z rozwiązaniami
Potęgi - plansza-wzory
Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wprowadzenie i zadania
Lekcje matematyki online.
klasa VII
Rozwiązywanie równań - plansza.
Rozwiązywanie równań - pomoc.
Rozwiązywanie równań - test.
Rozwiązywane równań - prezentacja multimedialna.
Równania - wprowadzenie - film
Rozwiązywanie równań za pomocą wag - ćwiczenia
klasa VI
Powtórka o sześcianie i prostopadłościanie - własności.
Pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu - powtórzenie i zadania.
Objętość sześcianu i prostopadłościanu - przypomnienie i zadania.
Karta pracy sześcian i prostopadłościan - pole powierzchni.
Zadania do samodzielnego wykonania - objętość sześcianu i prostopadłościanu.
Wzory na pola i obwody figur płaskich - plansza.
Pole i obwody trójkąta - powtórzenie wiadomości i zadania z rozwiązaniem
Pole rombu i równoległoboku - podsumowanie i zadania
zadania do samodzielnego wykonania - objętość sześcianu i prostopadłoscianu - w innym programie
klasa V
Wzory na pola i obwody figur płaskich - plansza.
Karta pracy - pola figur
Pole trapezu - przypomnienie wiadomości i zadania.
Ułamki - powtórzenie wiadomości
Ułamek jako część całości
Ułamki - dodatkowe informacje - ćwiczenia
Ułamki - KhanAcademy po polsku - film z YouTube
Ułamki zadania - powtórzenie
Ułamki - sprawdź samego siebie - sprawdzian online
Ułamki - MatZoo
Historia
klasa V
Społeczeństwo średniowiecza
Nowy temat - ,,Zanim powstała Polska".
klasa IV
XVII wiek – stulecie wojen
zadanie domowe
Testy
klasa VI
Testy
klasa VII
Sprawa polska w czasie I wojny światowej
Testy
I wojna światowa
klasa VIII
Opór społeczny wobec komunizmu
Testy
Świat po II wojnie światowej
Technika
Język angielski
klasa VI
klasa IV
klasa V
klasa VII
klasa VIII
Biologia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Geografia
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Przyroda
klasa IV
Chemia
klasa VIII
WOS
klasa VIII
Czym jest samorząd?
Testy
Życie społeczne
Fizyka
klasa VIII
zadanie domowe
klasa VII
zadanie domowe 2
Informatyka
klasa IV
Scratch - zakładanie konta - film
klasa V
Pierwszy projekt w środowisku Scratch – uczymy duszka chodzić i rysować
klasa VI
Poczta bez znaczka + netykieta
klasa VII
Klasa VIII
Nauczanie wczesnoszkolne
klasa I
klasa II
klasa III
EDB
RSS
Mapa strony
Programowanie