Kadra

mgr Elżbieta Reowicz

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja Wczesnoszkolna, Zajęcia z artkułu 42.

Programowanie