Szkoła Podstawowa - Klasa klasa V

Moja klasa

mgr inż.Edyta Gudowska

Przedmioty: Przyroda

nauczyciel przyrody

mgr Mirosław Kowalczyk

Przedmioty: Wychowanie Fizyczne

Nauczyciel bibliotekarz i wychowania fizycznego

mgr Kamila Rachowicz

Przedmioty: Język Angielski

Urlop macierzyński

Programowanie